SZKOLENIE W PIWNICACH ZAMKOWYCH

19 sierpnia w piwnicach zamkowych odbyło się szkolenie, między innymi, w zakresie pogłębienia wiedzy na temat identyfikacji zabytków archeologicznych oraz prawidłowego zachowania, w przypadku znalezienia przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.

W szkoleniu wzięli udział, między innymi, członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno- Historycznego Ziemi Michałowskiej  “CULTURA”. Prelekcję poprowadzili pracownik naszego muzeum, archeolog Filip Marciniak oraz Mariusz Zimnicki, który opowiedział, co zrobić, aby zminimalizować ryzyko podczas poszukiwań wykrywaczem metali.