O MUZEUM


ul. Św. Jakuba 1 87-300 Brodnica tel/fax (0-56) 49-505-70

Dyrektor – mgr Marian Marciniak

Prowadzimy lekcje muzealne, organizujemy obozy naukowe. Współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Brodnicy, które wspiera nas w wielu działaniach. Zapraszamy zwiedzających w sezonie wakacyjnym (15 maja -15 września) we wszystkie dni tygodnia od godz. 10.00 do 17.00. Po sezonie Muzeum czynne jest 6 dni w tygodniu (prócz poniedziałków) w godz. 8.00 – 15.00., wtorki od 8.00 do 16.00.

MUZEUM w BRODNICY zostało powołane do życia 29 marca 1973 roku jako MUZEUM REGIONALNE W BRODNICY. Od 1989 r nazwa placówki brzmi MUZEUM w BRODNICY. Od początku jest placówką naukowo-oświatową realizującą zadania statutowe w ramach działów: ARCHEOLOGII, HISTORII, ETNOGRAFII i PRZYRODY, obszarem działania jest szeroko rozumiany region brodnicki. Aktualnie w Muzeum pracuje 11 osób: w tym 3 pracowników merytorycznych. Muzeum zgromadziło bogatą kolekcję zabytków liczącą ponad 50 tys. pozycji inwentarzowych i blisko pół miliona eksponatów. Muzeum w Brodnicy mieści się w kompleksie trzech zabytkowych budowli zlokalizowanych w centrum miasta: w XIV-wiecznej Bramie Chełmińskiej wraz z przyległą kamienicą, w piwnicach XIV -wiecznego zamku krzyżackiego oraz w barokowym spichlerzu z 1604 r. W ramach działalności naukowo-badawczej współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Nasz dorobek wystawienniczy to ponad 230 wystaw o różnorodnej tematyce od archeologii po prezentacje sztuki współczesnej. Dwie z nich zostały docenione przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w ramach prestiżowego ogólnopolskiego konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku. (1995 – wyróżnienie dla wystawy “Przyroda, dom, pejzaż rodzinny”, 1997 – nagroda dla wystawy “Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat”). Muzeum odwiedza rocznie ok. 40.000 osób. Prócz działalności wystawienniczej i naukowo-badawczej Muzeum prowadzi różnorodne formy działalności edukacyjno-popularyzatorskiej.