Cennik

Ceny biletów:
Normalny – 5 zł
Ulgowy – 3 zł

Karnety:
Normalny – 10 zł
Ulgowy – 5 zł

Karnet uprawnia do wstępu na wszystkie obiekty.
Karnety zachowują ważność tylko w dniu zakupu.

Do zakupu biletów/karnetów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci za okazaniem ważnej legitymacji.