CENNIK

Ceny biletów:
NORMALNY – 5 zł
ULGOWY – 3 zł

Karnety:
NORMALNY – 10 zł
ULGOWY – 5 zł

Karnet uprawnia do wstępu na wszystkie obiekty muzeum.
Karnety zachowują ważność tylko w dniu zakupu.

Do zakupu biletów/karnetów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci, za okazaniem ważnej legitymacji.