Komunikat RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 25.05.2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych (RODO). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach, w związku z korzystaniem z naszych usług.

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Muzeum w Brodnicy z siedzibą przy ul. Św. Jakuba 1 w Brodnicy (kod pocztowy: 87-300), tel//fax (0-56) 49-505-70, adres e-mail: muzeumwbrodnicy@onet.pl.
  2. Celem zbierania danych jest wysyłka aktualnych informacji dotyczących oferty wystawienniczej, edukacyjnej, promocyjnej Muzeum w Brodnicy.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.