Karta Dużej Rodziny

Muzeum w Brodnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 26.02.2018 r. dołączyło do programu “Karta Dużej Rodziny”.

Stąd członkowie wieloletniej rodziny posiadający Kartę Dużej Rodziny przysługują szczególne uprawnienia wskazane poniżej:

Miejsce i adres realizacji:

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1,
87-300 Brodnica

Zakres szczególnych uprawnień

Karnety ulgowe w cenie 5 zł. Upoważniające do wstępu do czterech obiektów Muzeum

dla rodziców z co najmniej 3 dzieci (w tym wejście na wieżę zamkową)