Wystawy 1993-1997

 1. Plastycy z Zaolzia. Malarstwo i rysunek Jana Majewskiego; I Przegląd fotografii amatorskiej; 7.01.-31.01.1993 r.
 2. Jaćwież i Litwa w starożytności i wczesnym średniowieczu; 4.02.1993 r.
 3. Ze zbiorów brodnickich kolekcjonerów-przegląd kolekcjiprywatnych;13.06.31.07.1994 r.
 4. Tradycje rzemiosła brodnickiego; 17.04.1994 r.
 5. Lucjan Czapulak. Collage; 18.05.-21.06.1995 r.
 6. Joanna Strzelecka. Malarstwo; 23.06.-5.08. 1995 r.
 7. Wystawa poplenerowa Brodnica 95`, Studentów I roku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wydz. Sztuk Pięknych UMK, pod kierunkiem art. mal. Lecha Kubika i Jacka Gramatyki; 23.07.-30.09. 1995 r.
 8. Tadeusz Eysymont. Malarstwo; 11.08.-3.10.1995 r.
 9. Krystyna Szalewska. „W poszukiwaniu Sacrum”; 26.11.1995 r.
 10. Marek Grausz. Fotografie Guma; 5.10.1995 r.
 11. 12 Apostołów brodnickiej Fary (5 tydzień kultury chrześcijańskiej) ; 24.11.1996 r.
 12. Okruchy historii… 100-lecie szpitala rejonowego im. Rafała Czerniakowskiego;16.11. 1996 r.- Pałac Anny Wazówny; 14.01.1997 r.- Przychodnia ZOZ ul.Wyspiańskiego.
 13. Boże Narodzenie w rzeźbie ludowej. Ze zbiorów MUZEUM Wsi Mazowieckiej w Sierpcu; 20.12.1996 r.- 22.01. 1997 r.
 14. Janusz Bronclik. Malarstwo; 20.12.1996 r.- 5.02.1997 r.
 15. Jacek Frankowski. Karykatury; 24.01.-15.04.-1997r.
 16. Wystawa poplenerowa. Zabytki województwa toruńskiego; 7.02.-25.02.1997 r.
 17. Alfons Kułakowski. Pejzaże stamtąd (Kazachstan); 18.04.15.08.1997 r.
 18. Bratik. Marian Niecewicz; 5.06.-15.08.1997 r.
 19. Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana. Wystawa oświatowa
 20. Wystawa współczesnego malarstwa duńskiego. Galeria Johna Schmidta; lipiec-
 21. Cezary Kopik. Ekkart Schulz. „Spotkanie w drodze”; 25.08.1997 r.