“ARS IMITANDI” i “TANCERKI” – WERNISAŻ NATALII BUCHALSKIEJ I WOJCIECHA CHWIAŁKOWSKIEGO

BURMISTRZ BRODNICY

JAROSŁAW RADACZ

DYREKTOR MUZEUM W BRODNICY

MARIAN MARCINIAK

mają zaszczyt zaprosić na wystawy

NATALII BUCHALSKIEJ I WOJCIECHA CHWIAŁKOWSKIEGO

ARS IMITANDI (Sztuka kopiowania)

oraz

“TANCERKI”

WOJCIECHA CHWIAŁKOWSKIEGO

 Galeria Brama, ul. Mały  Rynek 4

 

Natalia Buchalska -ur. w 1992 r. w Żurominie. W 2012 r. ukończyła Liceum Plastyczne w Rypinie. W latach 2012 -2018 studiowała konserwację i restaurację malarstwa i rzeźby polichromowanej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2018 roku obroniła pracę magisterską teoretyczno-badawczą pod tytułem: “Technika chipolin i jej praktyczna rekonstrukcja współczesnymi materiałami na potrzeby konserwacji” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, oraz dyplomową realizowaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Stachery, uzyskując tytuł: magistra sztuki o specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Za obie prace otrzymała wyróżnienie imienia doc. Leonarda Torwirta. Od początku artystyczno-konserwatorskiej drogi jej zainteresowania dotyczyły technik starych mistrzów, szczególnie w zakresie malarstwa sztalugowego i ściennego. Od 2011 roku ściśle współpracuje z Wojciechem Chwiałkowskim realizując z Nim wiele projektów.

Wojciech Chwiałkowski – ur. w 1976 r. w Lesznie. W 1996 r. podjął naukę w Studium Plastycznym w Płocku. W latach 1998-2003 studiował malarstwo na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych u prof. M. Wiśniewskiego i prof. P. Klugowskiego uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2002 r. rozpoczął studia z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki – specjalizacja konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów zaczął pracować jako malarz kościelnych polichromii. Pierwszą realizacją był kościół w Stykowie, którą stworzył wraz z artystką G. Klaryską. Z czasem jego dzieła pojawiły się w kilkunastu świątyniach w całej Polsce. Od 2006 r. jest nauczycielem rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Rypinie, a od 2012 w Zespole Szkół Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu. Obecnie żyje i tworzy w Brodnicy. Jego twórczość naznaczona jest głęboką fascynacją sztuką włoskiego renesansu i baroku, a szczególnie twórczością Caravaggia. Jako artysta ma szeroki wachlarz zainteresowań, lecz jego głównym przedmiotem stała postać kobiety i jej różne wyobrażenie. Tworzy również sceny rodzajowe, religijne i portrety, które znajdują się w kościołach oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Wykonuje kopie malarstwa. W kręg jego zainteresowań znajduję się także fotografia. Dodatkowo zajmuje się restauracją zabytków i złoceniami w różnych technikach.