“OGNIWO” – WERNISAŻ BOLESŁAWA TOMASZA DANIELEWSKIEGO I AGNIESZKI STAAK

OD 27 WRZEŚNIA, w GALERII BRAMA można oglądać prace dwóch, wyjątkowych brodniczan: malarza impresjonisty, BOLESŁAWA TOMASZA DANIELEWSKIEGO oraz studentki V roku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, AGNIESZKI STAAK.
Zarówno malarstwo jak i działalność plastyczna Bolesława Tomasza Danielewskiego jest ściśle związana z miejscem, w którym mieszka, w którym się wychował i które pokochał. Pojezierze Brodnickie, to ukochany temat jego obrazów – sielskie pejzaże i snopy siana na polach, skąpane w szarościach i światłocieniach stanowią swoistą impresję, która u odbiorcy buduje różnego rodzaju emocje. Tytuł wystawy B. T. D. “OGNIWO” nie jest przypadkowy – artysta wyjaśnia, że najważniejszą rzeczą dla niego jest bycie częścią łańcucha ludzi, którzy bezinteresownie pomagają sobie nawzajem w twórczym rozwoju, swoistym ogniwem, łączącym biegunowo różne pokolenia artystów. Na początku drogi zawodowej otrzymał takie wsparcie od wybitnego pedagoga i artysty, profesora Waldemara Woźniaka. Dziś, ideę ogniwa przekazuje młodszemu pokoleniu artystów, z nadzieją, że przekażą to wsparcie dalej.
Tytuł wystawy AGNIESZKI STAAK, „WYOBRAŻENIA”, odnosi się do tej części obrazu, która jest konsekwencją wyobraźni, intencji i odczuć malarza. – Sądzę, że w każdym rodzaju malarstwa, nawet w takim, które wiernie odwzorowuje rzeczywistość, to właśnie wyobrażenie nadaje końcowy kształt formom. Dzieje się tak, ponieważ otaczający nas świat jest wspólny, a jednak inaczej go postrzegamy. Poprzez dobór kształtów, odpowiednich kolorów czy światła, staram się opowiedzieć prawdę o jego istnieniu. Nie tę, którą można dostrzec gołym okiem, ale tę która tkwi w naszych duszach, w duszy świata – mówi artystka.