“WYRWANE ZIEMI…I NIE TYLKO” – WYSTAWA

Od 12 maja 2023 do 11 czerwca 2023 zapraszamy do GALERII BRAMA w BRAMIE CHEŁMIŃSKIEJ, w której do 11 czerwca dostępna jest wystawa “WYRWANE ZIEMI…I NIE TYLKO”.

Wystawa prezentuje materiały pochodzące z badań prowadzonych przez detektorystów oraz dorobek kolekcjonerów z regionu brodnickiego (Stowarzyszenie Eksploracyjno – Historyczne Ziemi Michałowskiej „Cultura”, Stowarzyszenie Brodnicka Grupa Eksploracyjno – Poszukiwawcza, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu).