WIRTUALNY SPACER PO SPICHLERZU

Utknąłeś w domu? Muzeum w Brodnicy zaprasza na
_-> -> ->WIRTUALNY SPACER PO SPICHLERZU<- <- <-

Chcesz zobaczyć jak żyli pierwsi mieszkańcy ziemi brodnickiej?
Muzeum w Brodnicy zaprasza na wirtualny spacer po Spichlerzu – jednej z trzech lokalizacji brodnickiego muzeum. Na trzech piętrach budynku, którego powstanie datuje się na rok 1604, prezentowane są następujące wystawy:
* “Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat” (parter) – na wystawie podjęto próbę zrekonstruowania wybranych fragmentów życia codziennego pierwszych mieszkańców regionu brodnickiego. Żyli w niewielkich 3-5. osobowych grupach, prostych rodzinach, które utrzymywały się dzięki eksploatacji środowiska leśnego i wodnego. Każda grupa posiadała własny teren łowiecki, o powierzchni ok. 50-100 km kw. na osobę. Ludzie ci, żyjący w początkach środkowej epoki kamienia (mezolit), stworzyli niepowtarzalną, bardzo wyspecjalizowaną kulturę opartą na myślistwie, zbieractwie i rybołówstwie. Mimo pozornego ubóstwa kultury materialnej potrafili doskonale radzić sobie w środowisku przyrodniczym, a ich kultura duchowa i społeczna w miarę postępu badań okazuje się coraz bardziej oryginalna i bogata.
* “Bogactwo przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego” (pierwsze piętro) – zaprezentowano tu wiele gatunków zwierząt, roślin i grzybów występujących w lokalnym środowisku.
* “Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze” (drugie piętro) – na wystawie skupiono się na zobrazowaniu wpływu rolnictwa i leśnictwa na środowisko, gospodarce rabunkowej (np. kłusownictwo) oraz zmianach w środowisku spowodowanych wprowadzaniem gatunków obcych.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wirtualny spacer po zabytkowych obiektach Brodnicy możliwy jest dzięki udziałowi brodnickiego muzeum w projekcie “Kultura w zasięgu 2.0”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest województwo kujawsko-pomorskie, które do współpracy przy jego realizacji zaprosiło 67 jednostek kultury z regionu, w tym Muzeum w Brodnicy. Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.
#ZostanWDomu#MuzeumwBrodnicy#Spichlerz#CentrumEdukacjiEkologicznej#kulturawkwarantannie#BrodnickiePogotowieKulturalne#KulturaWZasięgu