WARSZTATY W MUZEUM PIERNIKA – 2019

WIZYTA W MUZEUM PIERNIKA W TORUNIU – warsztaty w ramach grantu “Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno – kulturalnych”