WAKACJE Z MUZEUM 2024

Muzeum w Brodnicy zaprasza dzieci z brodnickich szkół, w wieku od 8 do 12 lat. do udziału w bezpłatnych, wakacyjnych zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych.

Tegoroczne WAKACJE Z MUZEUM przebiegać będą pod hasłem “Wakacyjny kierunek? Muzeum!”.
GDZIE? W piwnicach zamkowych oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej.
KIEDY? OD 9 DO 19 LIPCA 2024, W GODZ. 11:00-15:00 (we wtorki, środy, czwartki i piątki).
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Zapisy od 24 CZERWCA 2024, od GODZ.10:00, pod tel. 56 498 47 87. NIE REZERWUJEMY MIEJSC ANI NIE ZAPISUJEMY DZIECI WCZEŚNIEJ!! JEDNA OSOBA MOŻE ZAPISAĆ DWOJE DZIECI.
W ramach zajęć realizowany będzie program profilaktyczno-wychowawczy, którego celem jest:
– integracja grupy,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
– przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa,
– wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,
– przygotowanie dzieci do pokonywania własnych słabości,
– rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,
– zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
– przekonanie uczestników zajęć o życiu w zgodzie z przyrodą, znajomością lokalnej historii,
– podkreślenie konieczności dbania o swoje zdrowie, poprzez unikanie zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy);
– profilaktyka nikotynowa
– promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przez ukazanie szkodliwości niektórych produktów (takich jak np. energetyki)
– wzbudzenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń oraz lokalnego patriotyzmu przez poznawanie miejscowej historii, legend i tradycji;
– ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych (przed zajęciami dzieci odkładają telefony w widoczne miejsce i poza wyjątkowymi sytuacjami nie korzystają z nich w czasie trwania zajęć).
Przez termin „profilaktyka” rozumieć należy odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi danego zjawiska, w konkretnej społeczności. Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane.
Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dorastającego pokolenia. Okres adolescencji, to pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, to czas intensywnych zmian biologicznych, psychicznych i emocjonalnych, to również okres podejmowania wielu ryzykownych zachowań.
Program wakacyjnych zajęć w naszym muzeum ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie przez dzieci i młodzież z wymogami współczesnego świata.
SZCZEGÓŁÓWY PROGRAM ZAJĘĆ:
☀️ 9 LIPCA (WTOREK):
– omówienie programu i zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem zasad dotyczących bezpieczeństwa;
– „Poznajemy siebie” – zabawy „na dobry początek”;
– “Pozdrowienia z wakacji!”- wykonujemy kartki pocztowe (zajęcia plastyczne)
– “Muzealny detektyw- na tropie zamkowych ciekawostek” – zabawa w grupach;
– “Profilaktyka- co to takiego? Dlaczego jest ważna w naszym życiu?” – pogadanka.
☀️ 10 LIPCA (ŚRODA):
– warsztaty średniowieczne z grupą Sagitta:
– “Z wizytą u kowala”;
– gry i zabawy plebejskie;
– trening rycerski;
– zwiedzanie wystawy “Świat bursztynu” w Bramie Chełmińskiej.
☀️ 11 LIPCA (CZWARTEK):
– zabawy na dobry klimat w grupie
– “Zielnik królewny Anny” – przybliżenie postaci brodnickiej starościny Anny Wazówny, zabawa w rozpoznawanie ziół;
– “Mój wymarzony ogród” – zajęcia plastyczno-manualne;
– “Jestem kowalem własnego losu – planuję przyszłość” – gra profilaktyczna, dyskusja (zajęcia w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej “Narkotyki? To mnie nie kręci!”).
☀️ 12 LIPCA (PIĄTEK):
– gry i zabawy ruchowe;
– “Praktyka przyrodnika- mali odkrywcy”- jaki sprzęt potrzebny jest przyrodnikowi w jego pracy? Jak się nim posługiwać? Poznajemy lokalną entomo – i awifaunę – zajęcia z biologiem w Centrum Edukacji Ekologicznej, połączone z zajęciami w terenie;
– “Dobre i złe decyzje – umiem świadomie wybierać” – zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem materiałów kampanii “Narkotyki? To mnie nie kręci!”.
☀️ 16 LIPCA (WTOREK):
– gry i zabawy na dobry klimat w grupie;
– “Ολυμπιακοί Αγώνες” – historia starożytnych igrzysk olimpijskich: skąd wywodzą się igrzyska? Jak wyglądały pierwsze takie zawody? Co nazywano “olimpiadą”? – poznajemy historię i ciekawostki związane ze starożytnymi igrzyskami olimpijskimi (zajęcia z archeologiem);
– “budujemy” własny stadion olimpijski, projektujemy nagrody dla zwycięzców olimpiady – zajęcia manualno-plastyczne.
☀️ 17 LIPCA (ŚRODA):
– wycieczka do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
☀️ 18 LIPCA (CZWARTEK):
– “W zdrowym ciele zdrowy duch”- co nam pomaga a co szkodzi? Debata na temat zdrowego stylu życia, zajęcia plastyczne/gra profilaktyczna;
– “Do boju, drużyno!” – zamkowe igrzyska (zajęcia sportowe);
– “Dziękuję, nie palę” – zapoznanie uczestników z negatywnymi skutkami palenia tytoniu, “burza mózgów”.
☀️ 19 LIPCA (PIĄTEK):
– gry i zabawy ruchowe;
– “Zakamarki krzyżackiej wieży” – zabawa w poszukiwanie cukierków na wieży zamkowej;
– “Wygrywam zdrowie!” – warsztaty podsumowujące zajęcia profilaktyczne, wręczenie nagród;
– ognisko/ biesiada rycerska;
– podsumowanie zajęć.
Prowadzący: Agnieszka Markowska, Marek Bartkowski, Filip Marciniak.✌️😎
Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Brodnica z “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024”.