URATUJ “KODEKS KORWINA”!

Muzeum w Brodnicy zachęca do podpisania ‼DEKLARACJI‼ z apelem o zaniechanie prac nad poselskim projektem ustawy, o przekazaniu na rzecz Węgier “KODEKSU KORWINA” – bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO “Pamięć Świata”, który jest własnością Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Od samego odzyskania niepodległości tworzono w Polsce system ochrony dziedzictwa kulturowego – by ratować to, co zostało po wojnach, zaborach, grabieżach. Jedną z podstawowych zasad, znanych także z prawodawstwa krajów znacznie bogatszych w zabytki niż Polska, jest zakaz pozbywania się cennych zabytków. Takie przepisy obowiązują i to właściwie powinno zakończyć sprawę. Tymczasem autorzy ustawy wprowadzają wytrych, w postaci art. 6, w którym zapisują, że „do przekazania Kodeksu na rzecz Węgier nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” ! To oznacza, że cały kształtowany od 100 lat system ochrony zabytków w Polsce można wyrzucić do kosza, skoro zawsze można zastosować jakiś wyjątek w celu przejęcia dowolnie wybranego obiektu. Na przykład, żeby dać go w prezencie.
NIE DOPUŚĆMY DO TEGO, PODPISZMY DEKLARACJĘ ⤵️ https://www.kodekskorwina.pl/
Podpisy pod deklaracją złożyli już m.in. Prezydent Torunia Michał Zaleski, rektor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Sokala, biskup Diecezja Toruńska Wiesław Śmigiel i biskup senior Andrzej Suski oraz reprezentujący Książnicę prof. Janusz Tandecki i dyrektor Danetta Ryszkowska-Mirowska.

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.