„THESAURI E TERRA EXTRACTI” – 50 LAT BRODNICKIEJ ARCHEOLOGII

27 STYCZNIA 2023, O GODZ. 18:30 zapraszamy Państwa do GALERII BRAMA, w archeologiczno – historyczną podróż po stanowiskach archeologicznych w okolicach Brodnicy oraz znaleziskach, odkrywanych na przestrzeni lat.

Ekspozycja ukazuje w niewielkiej tylko części codzienny trud i misję, podejmowane na przestrzeni lat, w głównej mierze przez archeologów Mariana Marciniaka oraz dr. Kazimierza Grążawskiego. 

Towarzyszami tej niecodziennej wycieczki będą znaleziska archeologiczne, pochodzące zarówno z epoki kamienia, jaki i średniowiecza, aż po znaleziska z początków XX wieku. Wśród eksponowanych zabytków znajdą się, między innymi, mezolityczne narzędzia krzemienne z Mszana, zabytki z megalitycznego grobowca kultury amfor kulistych w Jajkowie, znaleziska z cmentarzyska odkrytego w Szabdzie-Cegielni oraz wiele innych artefaktów, pochodzących nie tylko z terenów samej Brodnicy, ale również okolicznych miejscowości takich, jak: Nowe Miasto Lubawskie, Górzno czy Grążawy.
TVP BYDGOSZCZ O NASZEJ WYSTAWIE