PRZYRODNICZY SPACER Z KRÓLEWNĄ ANNĄ

25 LIPCA 2020 Muzeum w Brodnicy oraz Centrum Edukacji Ekologicznej zapraszają na wydarzenie turystyczno-promocyjne, pn. „Przyrodniczy spacer z królewną Anną po zielonym Pojezierzu Brodnickim”. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kujawsko-Pomorskie! Lubię tu być……na zielonym”.

W programie wydarzenia przewidziano zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa przy Muzeum w Brodnicy oraz przeprowadzenie tam krótkiej prelekcji na temat ochrony środowiska przed szkodliwymi działaniami człowieka, w kontekście poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców naszego województwa.

Ponadto, zapraszamy na 4. godzinny spacer przyrodniczy z przewodnikiem, wiodący ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Bobrowiska”, na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie, uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w konkursie, pn. „Zielone Pojezierze Brodnickie”.

Celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego i poszerzenie wiedzy na temat chronionych przyrodniczo obszarów. Projekt zakończy koncert piosenki turystycznej, na brodnickim zamku. W trakcie wydarzenia pracownicy Muzeum w Brodnicy opowiadać będą nie tylko o walorach przyrodniczych naszego regionu, ale także o królewnie Annie Wazównie i jej działaniach na rzecz przyrody.

W związku z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami w wydarzeniu mogą wziąć udział maksymalnie 40 osoby dorosłe, które zostaną podzielone na dwie lub trzy grupy. Zgłoszenia przyjmujemy w godzinach pracy muzeum, od piątku 17 LIPCA, do piątku 24 LIPCA, pod nr. tel. 56 495 05 70. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Muzeum w Brodnicy i prowadzone przez muzeum Centrum Edukacji Ekologicznej. Projekt finansowany jest w ramach programu Edukacja Społeczności Zamieszkujących Obszary Chronione Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Fundusze Europejskie z programu Struktura i Środowisko, Województwo Kujawsko-Pomorskie.
>>>>>>FILM PROMUJĄCY WYDARZENIE<<<<<<<