MIESZEK DAWNYCH RZEMIOSŁ – otwarte pokazy rzemieślnicze

Stowarzyszenie Sagitta oraz Muzeum w Brodnicy zapraszają do udziału w projekcie pn. “Mieszek Dawnych Rzemiosł”!
20 WRZEŚNIA na dziedzińcu brodnickiego zamku odbędą się pokazy czerpania papieru, garncarstwa, tkactwa, kowalstwa i strzelania z łuku. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! zgłoszenia – NA STRONIE https://www.facebook.com/SaggittaPolska, mailowo sagitta@vp.pl lub telefonicznie: +48696880553. Każdy uczestnik warsztatów będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia i nie podleganiu kwarantannie, zgodnie z zaleceniem GIS.
Z A P R A S Z A M Y !