MIESZEK DAWNYCH RZEMIOSŁ

Stowarzyszenie Sagitta oraz Muzeum w Brodnicy zapraszają do udziału w projekcie pn. “Mieszek Dawnych Rzemiosł”!

24 CZERWCA, O GODZ. 17.30, na przedzamczu, odbędą się pokazy czerpania papieru, garncarstwa raz otwarte warsztaty tkactwa, kowalstwa i strzelania z łuku.
Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Brodnica.
Z A P R A S Z A M Y !