MAMY TO! Dostaliśmy dofinansowanie na projekt “SPOTKANIE Z PRZYRODĄ”!

3 lipca 2024, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dyrektor naszego muzeum Bartosz Markuszewski podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Spotkanie z przyrodą”.

Projekt zakłada bezpłatne zajęcia z przyrody dla wypoczywających na Pojezierzu Brodnickim dzieci i młodzieży szkolnej, realizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy. Zajęcia poprowadzi nasz muzealny biolog i archeolog. Mamy nadzieję, że dzięki nim dzieci lepiej poznają bogactwo przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego, zapoznają się z potencjalnymi zagrożeniami w terenie oraz odkryją zamierzchłą przeszłość naszego regionu.
Realizacja projektu, poza nadrzędnym celem jakim jest podnoszenie świadomości ekologicznej, ma także swój wymiar materialny. Dzięki niemu zasoby działu przyrody CEE mają szanse wzbogacić się o nowe eksponaty, a w otoczeniu brodnickiego zamku postawiony zostanie duży hotel dla owadów, dający zwiedzającym możliwość ich bezpośredniej obserwacji.
Całość otrzymanej dotacji wynosi 19350,00 zł