Lekcje muzealne

Zapraszamy szkoły do skorzystania z oferty lekcji muzealnych w Muzeum w Brodnicy. Proponowane przez nas zajęcia mają różnorodną tematykę i formę, skierowane są do uczniów szkół w różnym wieku (dzieci i młodzież). Podczas lekcji uczestnicy zajęć mają możliwość nabycia nowej wiedzy, pogłębienia jej poprzez rzeczywisty kontakt z zabytkami, a także obejrzenia ekspozycji prezentowanych w obiektach Muzeum.

 

Do czego powołane jest Muzeum? Jakie tajemnice kryją w sobie budynki muzealne?

Zajęcia mają formę spaceru po budynkach muzealnych. Uczestnicy zajęć poznają Muzeum “od kuchni”. Będą mieli okazję przyjrzeć się pracy muzealników oraz zobaczą jak powstają wystawy na salach ekspozycyjnych.

Forma: rozmowa nauczająca, wycieczka;  Czas trwania: 90 min.

 

Codzienne życie mezolitycznych myśliwych z okolic Mszana

Zajęcia odbywają się w zrekonstruowanej osadzie myśliwych. Uczestnicy zajęć poznają materiały, z których wykonana jest broń i narzędzia pracy. Posługują się nimi, wykonując pewne czynności.

Forma: rozmowa nauczająca, zajęcia praktyczne;  Czas trwania: 45 min.

 

Życie codzienne w średniowiecznym grodzie

Zajęcia prowadzone są w oparciu o eksponaty zgromadzone na wystawie archeologicznej w piwnicach zamkowych. Ich uczestnicy wykonują zadania polegające np. na odszukaniu omawianych eksponatów.

Forma: rozmowa nauczająca, gra dydaktyczna  Czas trwania: 60 min.

 

Brodnica naszą małą ojczyzną

Zajęcia poświęcone są problemowi ojczyzny i patriotyzmu. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z legendami związanymi z Brodnicą oraz nauczą się rozpoznawać symbole związane z miastem, jak herb, flaga, hejnał.

Forma: rozmowa nauczająca, gra dydaktyczna (krzyżówka);  Czas trwania: 60 min.

 

Śladami średniowiecznej Brodnicy

Zajęcia przybliżają uczniom najstarszy fragment ich lokalnej historii, rozszerzą zakres wiadomości dotyczących średniowiecza, szczególnie w zakresie kultury materialnej – wyglądu miasta na pierwszym etapie jego rozwoju. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, którędy i jak przebiegały granice miasta oraz gdzie zlokalizowane były najważniejsze budynki: zamek, ratusz, bramy, rynek, fosa, mury.

Forma: wycieczka, rozmowa nauczająca, gra dydaktyczna;  Czas trwania: 120 min.

 

Zakuci w stal rycerze w białych płaszczach z czarnym krzyżem

Zajęcia stanowią barwną opowieść o Krzyżakach i ich zamkach. Pozwolą spojrzeć na rycerzy jako na twórców najnowocześniejszego państwa ówczesnej Europy.

Forma: rozmowa nauczająca, pokazy multimedialne, rozwiązywanie krzyżówki;  Czas trwania: 90 min.

 

Anna Wazówna – kobieta niepospolita

Lekcja ma na celu przybliżyć postać Anny Wazówny, jej życie i działalność społeczną. Uczniowie zapoznają się z literaturą poświęconą tej niepospolitej kobiecie.

Forma: rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym, uzupełnianie drzewa genealogicznego; Czas trwania: 90 min.

 

Etos średniowiecznego rycerza i damy jego serca

Na zajęciach, posługując się ilustracjami prezentującymi uzbrojenie rycerza oraz filmem, uczniowie dowiedzą się o stanie rycerskim i kodeksie honorowym.

Forma: rozmowa nauczająca, pokazy multimedialne, gra dydaktyczna;  Czas trwania: 60 min.

 

Kościół farny w Brodnicy

Lekcja poświęcona jest historii i architekturze brodnickiej fary. W oparciu o źródła ikonograficzne i wycieczkę do kościoła uczestnicy zajęć poznają brodnicką świątynię.

Forma: pokazy slajdów, wycieczka;  Czas trwania: 60 min.

 

Zabytki świadectwem naszej kultury

Zapoznanie uczestników z pojęciem zabytki. Przedstawienie wartości artystycznej zabytków oraz ich roli i znaczenia dla poznania historii. Umieszczenie na współczesnym planie Brodnicy zabytkowych budynków ze wskazaniem na okres, w którym powstały i style architektoniczne, jakie reprezentują.

Forma: rozmowa nauczająca, wycieczka;  Czas trwania: 90 min.

 

Nocne zajęcia edukacyjne na zamku

Celem zajęć jest uczenie historii poprzez zabawę, rozwijanie wyobraźni uczniów, integracja grupy.

Forma: rozmowa nauczająca, nocna wędrówka po mieście, wspólne zabawy, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Czas trwania: noc z piątku na sobotę od 19:30 do 7:00.

Cena: 25 zł od osoby. Zorganizowana grupa musi liczyć minimum 25 osób.

 

Jak zamówić lekcje?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Muzeum-Zamek:

tel. 56 49 847 87, tel. kom. 602 233 518.

Kiedy i  gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia prowadzimy w budynkach muzealnych. Czas trwania wynosi od 45 do 120 min.

Opłaty:

Opłata za lekcje wynosi 3 zł od osoby, uiszcza się ją w kasie Muzeum. Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, przy czym mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.