LEKCJE MUZEALNE

Muzeum w Brodnicy zachęca uczniów do udziału w lekcjach muzealnych. Uczestników lekcji chcemy zachęcać do krytycznego namysłu i współtworzyć z nimi przestrzeń do kreatywnej wymiany myśli. ­­Podstawą, na której opieramy działania, jest kolekcja Muzeum w Brodnicy. Zbierane obiekty są pretekstem do rozmów o tradycji i historii, dzięki którym – w naszym przekonaniu – możemy lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat.

TEMATY LEKCJI:

LEKCJA 1: “RYCERZE SPOD ZNAKU CZARNEGO KRZYŻA”
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom znaczenia i potęgi Zakonu Krzyżackiego – jego początków, działalności i struktury. Jest to opowieść o Krzyżakach  i ich zamkach a także o życiu codziennym w odniesieniu do mieszkańców i budowniczych brodnickiej warowni.

Zajęcia mają formę prelekcji, połączonej z prezentacją multimedialną i quizem podsumowującym zdobytą wiedzę. Uzupełnieniem lekcji jest zwiedzanie ekspozycji w piwnicach zamkowych (ze szczególnym uwzględnieniem makiety brodnickiego zamku). 

LEKCJA 2:  “ANNA WAZÓWNA – KRÓLEWNA, STAROŚCINA, ZIELARKA”
Lekcja przybliżająca postać brodnickiej starościny – jej życie, działalność, ale także zainteresowania i pasje. Uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim, jak wyglądał “brodnicki etap” życia Anny Wazówny, poznają też ciekawostki związane z postacią królewny. 

Zajęcia odbywają się w formie pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną oraz pracą z tekstem źródłowym (w przypadku młodszych dzieci lekcja uzupełniona jest zajęciami plastycznymi).

 

LEKCJA 3: JAK WYGLĄDAŁO ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE?
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak żyli nasi przodkowie w średniowiecznych grodach – co jadano? Jak się ubierano? Jak budowano? Jakie były codzienne zajęcia i obowiązki mieszkańców grodu?

Lekcja ma formę pogadanki, w dużej mierze oparta jest na eksponatach prezentowanych na wystawie “Region brodnicki w średniowieczu – od plemiennego grodu do warownego miasta”. Zajęcia uzupełnia gra muzealna, podczas której uczestnicy podzieleni na grupy wykonują określone zadania, polegające na odszukaniu konkretnych obiektów/zabytków w przestrzeni sal ekspozycyjnych. 

CZAS TRWANIA LEKCJI – od 60 do 120 min.
KOSZT- 10 zł od osoby (sama lekcja) lub 20 zł od osoby (lekcja plus ognisko). Opiekunowie grupy wchodzą bezpłatnie.
REZERWACJA – lekcje można zarezerwować osobiście na Zamku lub telefonicznie 56 498 47 87, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Istnieje możliwość połączenia lekcji muzealnych z ogniskiem na zamku (w zależności od warunków pogodowych). Szczegółowe informacje pod tel. 56 498 47 87.