KONKURS, KONKURS!

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY LEŚNO – ŁOWIECKIEJ “POLUJEMY NA WIEDZĘ ZE ŚW. HUBERTEM” w ramach XXV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU MUZYKI MYŚLIWSKIEJ , XXV Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, XXI Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej i XV Brodnickiego Festiwalu Kultury Myśliwych i Leśników Brodnica 2021.

I. CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowań lasem, poznanie jego tajemnic i sposobów ochrony.
2. Utrwalenie wiedzy o warstwach lasu.
3. Zrozumienie znaczenia lasu dla człowieka, środowiska i gospodarki.
4. Poznanie specyfiki  gwary myśliwskiej, właściwego nazewnictwa oraz kultury łowieckiej.

II. ZASADY KONKURSU:
Szkoły reprezentują sześcioosobowe grupy (po dwie osoby z kl. 2, 3 i 4)
Konkurs ma charakter pracy zespołowej, wszystkie zadania dzieci rozwiązują wspólnie.
Ocenie podlegać będzie wiedza i umiejętność jej wykorzystania, dotycząca zagadnień leśno – łowieckich.
Zagadnienia konkursowe:

  • wiedza na temat warstw lasu
  • właściwe zachowania w lesie, ogólną wiedzę o lesie i pracy leśników
  • gwara myśliwska i kultura łowiecka
  • lasotwórcze gatunki drzew
  • charakterystyka zwierząt żyjących w lesie

Termin: 2 października 2021, godz.10.00

Miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy, ul. Św. Jakuba.

Zgłoszenia uczestników – do 10 września 2021, w  Urzędzie Miasta w Brodnicy (Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji).

Wręczenie nagród po Mszy Św. hubertowskiej, o godz. 11.00, w kościele Matki Bożej Fatimskiej, w Brodnicy.

ORGANIZATOR: Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, Muzeum w Brodnicy – Centrum Edukacji Ekologicznej, zespół nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, pod kierunkiem pani Elżbiety Kapusty.