Imprezy 2009

  1. Mała Fiesta Brodnicka, Noc Świętojańska – 20.06.2009
  2. „Jarmark z królewną Anną” – jarmark ekologiczny
  3. „Śladami Św. Jakuba”,  – odczyt w ramach „Tygodnia kultury chrześcijańskiej” Pałac Anny Wazówny
  4. Promocja książki „Ostatnie chwile powstania listopadowego. Brodnica 1831”