“GDYNIA? MEKSYK? BRODNICA! Architektura modernistyczna w Brodnicy” – projekt w ramach programu „Infrastruktura Niepodległości”.

Muzeum w Brodnicy wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zawiązało porozumienie dotyczące współpracy w ramach organizacji wydarzenia i promocji związanej z programem „Infrastruktura Niepodległości”.

Projekt “Gdynia? Meksyk? Brodnica! Architektura modernistyczna w Brodnicy” zakłada wciągnięcie mieszkańców brodnickiego osiedla Gdynia/Meksyk oraz pasjonatów fotografii i architektury, w odkrycie dla społeczności miasta wyjątkowego charakteru wybudowanego w latach trzydziestych osiedla dla wyższych urzędników i oficerów wojskowych. Tytuł projektu nawiązuje do podwójnej nazwy osiedla, odwołującej się do mitu Gdyni – matecznika polskiej architektury modernistycznej. Z drugiej strony, Meksyk przyrósł do osiedla w wyniku wojewódzkiej olimpiady sportowej, która odbyła się tam w latach sześćdziesiątych i trwale zapisała się w pamięci mieszkańców Brodnicy. Dodatkowo, projekt ma na celu wypracowanie prostych i przystępnych narzędzi troski o dziedzictwo architektoniczne. Dodatkowym celem jest przypomnienie lokalnej społeczności o niezwykłym wydarzeniu jakim były III Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich MEKSYK’68 w Brodnicy, od których wzięła się zwyczajowa nazwa osiedla.

W ramach proponowanych działań planujemy organizację fotograficznego spaceru po osiedlu, który poza warstwą stricte ikonograficzną stanie się okazją do rozmowy o jego historii lokalnej. Uczestnicy, ponadto będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach  podczas których stworzone zostaną zręby mini przewodnika po dzielnicy połączonego z praktycznymi poradami dla właścicieli zabytkowych budynków – jak dbać o architekturę, dlaczego warto zachować zabytkową dokumentację, czy też historyczną zieleń.

Efektem finalnych podjętych działań będzie wystawa podsumowująca, która utworzą wydrukowane i oprawione zdjęcia wykonane podczas spaceru. Omawiane wydarzenia odbędą się w dniach 19 września i 31 października 2020 r. 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Flagowymi i rozpoznawalnymi architektonicznymi symbolami procesów modernizacyjnych zachodzących w okresie II RP są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Ich ranga wynika zarówno z bardzo dobrego ich przebadania, jak i szeregu akcji popularyzacyjnych (np. szlak architektury modernistycznej). Celem projektu jest pokazanie, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach, a będące ich świadectwem architektoniczne dziedzictwo może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię oraz budowy specyficznej, zakorzenionej lokalnie tożsamości nierozerwalnie związanej z ogólnokrajową narracją tzw. „wielkiej historii”.

Projekt zakłada wytypowanie 10 obszarów dawnych powiatów – po jednym z terenu każdego z 10 międzywojennych województw pozostających w obecnych granicach Polski. Ze względu na charakter projektu, wybrany powiat nie będzie ówczesną siedzibą władz administracyjnych województwa – umożliwi to analizę do tej pory słabiej promowanych, a bardzo wartościowych założeń takich jak np. osiedle Dyrekcja w Chełmie czy modernistyczna zabudowa miast Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W kolejnym etapie, w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 uczestników, o ile to możliwe związanych z danym regionem, którzy zostaną zaproszeni na zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji, organizacji wolontariatu. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania realizowanych w danych powiatach skromnych i dopasowanych do lokalnych możliwości organizacyjnych przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych, powiązanych z wybraną formą wolontariatu dla dziedzictwa („Dwudziestolecie w twoim powiecie”).

Kuratorzy-Organizatorzy w trakcie drugiej fazy badawczej będą pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie projektów typowych takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne – także wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstanie rozdawana za darmo mapa – przewodnik po wszystkich 10 lokalizacjach oraz pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury. Działania będą także relacjonowane na dedykowanej podstronie projektu będącej częścią strony internetowej NIAiU oraz w mediach społecznościowych. Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji będzie od początku koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa pokazywana będzie w wybranych miastach wojewódzkich. W momencie zamknięcia pierwszej edycji wystawy zbiorczej odbędzie się spotkanie ewaluacyjne poświęcone doświadczeniom i wnioskom płynącym z zastosowanej formuły projektu ważnym dla realizacji jego drugiej części w roku 2020. Będzie ona poświęcona kolejnym, w analogiczny sposób wytypowanym, obszarom dawnych powiatów.

źródło: http://niaiu.pl/infrastruktura-niepodleglosci/