“DZIEDZICTWO JAGIELLONÓW I WAZÓW (…) – SYMPOZJUM

23 listopada 2021, o godz. 17.00 zapraszamy do Pałacu Anny Wazówny na sympozjum popularnonaukowe, z okazji XXX Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Tematem sympozjum będzie „Dziedzictwo Jagiellonów i Wazów w naszej kulturze”. 
Wystąpią naukowcy, badający okres panowania tych dynastii, w historii naszego kraju:
* Prof. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) –

“Między katolicyzmem a luteranizmem. Jeszcze o religijności Anny Wazówny”.
* Prof. Małgorzata Ciszewska (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa) –
“Kazanie pogrzebowe Katarzyny Jagiellonki Szczęsnego Skarżyńskiego”.
* Prof. Radosław Rusnak (Uniwersytet Warszawski) – 
“Wzorce świętości doby kontrreformacji”.
* Dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa) –
“Święta Brygida Szwedzka w “Żywotach świętych” Piotra Skargi”.

Organizatorzy: Muzeum w Brodnicy, Urząd Miejski w Brodnicy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Embassy of the Republic of Poland in Helsinki oraz Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.
Wstęp wolny.