DOKUMENTUJEMY ZABYTKI BRODNICY – BRAMA CHEŁMIŃSKA

Muzeum w Brodnicy rozpoczęło dokumentację filmową miejskich zabytków, by móc ocenić które z nich wymagają renowacji natychmiast, a które mogą jeszcze trochę poczekać. Bez względu na trudny czas, dla integrowania społeczności lokalnej bardzo ważne jest dziedzictwo regionalne, na które składają się zabytki o znaczeniu lokalnym, związane z tradycją i historią danego miejsca. Trzeba nam pamiętać, że to nasze dziedzictwo, dorobek materialny i duchowy naszych poprzednich pokoleń, wartość przekazana nam przez przodków i określająca naszą kulturę.
PS. Nagranie z drona, to robocza wersja dokumentacji Bramy Chełmińskiej [zrobiona bez wychodzenia z domu:-)]


Brama Chełmińska zwana Kamienną – przypuszcza się, że wzniesiono ją przy okazji budowy murów miejskich, w latach 1310-30 i nadbudowano około 1370 r. Zbudowana na planie kwadratu, dwukondygnacyjna ze szczytami schodkowymi i sterczynami oraz półkoliście zamkniętymi tynkowanymi blendami okiennymi. Od północy zachował się fragment szyi bramnej. W wejściu zrekonstruowana współcześnie drewniana brona (krata).
Brama posiada stropy drewniane i dach siodłowy z dachówką.
Odnowiona w 1898 r., z częściową rekonstrukcją szczytów, stanowiła element średniowiecznych obwarowań miejskich. W XIX w. użytkowana jako więzienie miejskie, później w jej przejeździe znajdowała się waga miejska. W latach 70.tych, wraz z przylegającą kamieniczką, adaptowana na siedzibę Muzeum w Brodnicy. W wejściu zrekonstruowana współcześnie drewniana brona (krata).

Obecnie, w Bramie Chełmińskiej mieści się galeria sztuki współczesnej „Brama”, zaś w przyległej kamieniczce, przy Małym Rynku 4 – sale wystaw czasowych oraz gabinety Działu Archeologii.