“CZTERY PORY RZEKI” – wystawa fotografii Dariusza Sarnowskiego

“Kocham tę niedostępną rzekę jak kocha się niedostępne kobiety. Te jej wymagania, kaprysy, mroczne tajemnice, ciągłe niewiadome i pokręcone meandry niebezpieczeństw, setki przeszkód, niespełnionych oczekiwań i tęsknot. Dziesiątki bezskutecznych prób zdobycia. Trudny to związek i wymagający, ale są dni i chwile kiedy jest moja… Taka jak chcę i pragnę!” – Dariusz Sarnowski.
Te słowa autora wystawy mówią wiele o rzece, której poświęcił on kilka ostatnich lat swojej fotograficznej twórczości. Bo i nie jest Drwęca rzeką łatwą. Wiosną chroniona rozlewiskami, zimą połaciami zdradliwych, lodowych tafli, skutecznie uniemożliwiających dotarcie do głównego nurtu, latem i jesienią natomiast, szczelnie zarośnięta trudno dostępną roślinnością. Kiedy jednak znajdzie się sposób na pokonanie tych wszystkich niedogodności, otwiera się przed nami świat pięknej i niezwykle urozmaiconej, a co ważniejsze, dzikiej rzeki. Świat przepełniony śpiewem ptaków, klangorem żurawi, poprzecinany ścieżkami wielu gatunków zwierząt, którym zarówno sama rzeka, jak i przylegające do niej łąki, pola i lasy dają dom i pożywienie. Wystawa, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować, to niewielki, ale jakże ciekawy fragment obrazów i przeżyć, które dane było autorowi niniejszej wystawy utrwalić.
Z A P R A S Z A M Y 25 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 18:00, DO GALERII BRAMA.

Dariusz Sarnowski – fotograf, dziennikarz, miłośnik przyrody. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Polskie Media. Współtwórca i wieloletni prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Zawodowo związany z prasą przyrodniczo-łowiecką. Współpracował z większością periodyków traktujących o polskiej przyrodzie jako autor zdjęć, reportaży i opowiadań. Reporter, fotoedytor, a następnie redaktor naczelny miesięcznika Magazyn Sezon. W programie „Natura” emitowanym w 3 programie TVP redagował i prowadził blok o fotografii przyrodniczej.
Urodził się i wychował w Tychach na Górnym Śląsku. Tam, na obrzeżach Puszczy Pszczyńskiej od najmłodszych lat kształtowały się jego przyrodnicze zainteresowania. Dwie pasje – poznawanie tajemnic przyrody i fotografia – przenikały się w nim na tyle silnie, że naturalnym procesem stało się ich połączenie. Aparat fotograficzny towarzyszył mu zawsze. Przez długie lata jako narzędzie pracy, a później coraz częściej,  jako narzędzie do artystycznego wyrażania emocji i doznań związanych z pięknem przyrody. Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Jest współautorem albumów „Galeria Natury”, „Łowiectwo”, ”Łowiectwo na Górnym Śląsku – Ziemia Pszczyńska”. Kilka lat temu, zaproszony do prowadzenia warsztatów fotograficznych w Bachotku, dla studentów UMK  w Toruniu, trafił na Pojezierze Brodnickie i zauroczony naszym regionem postanowił osiąść tu na stałe.