CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Muzeum w Brodnicy zaprasza do zwiedzania “Centrum Edukacji Ekologicznej” usytuowanego w XVII. wiecznym spichlerzu.

Grupy zorganizowane (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 56 495 05 70) mogą wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracującego w muzeum przyrodnika. CEE jest otwarte dla zwiedzających od od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 14:00, w soboty, w godz. 09:00-15:00 oraz w niedziele, od 10:00 do 14:00. Wstęp do CEE jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem edukacyjnym CEE jest ukazanie miejsca człowieka jako gatunku dominującego w szeroko rozumianym środowisku przyrodniczym oraz roli rozwoju cywilizacyjnego w charakterze eksploatacji środowiska.

Wystawa podzielona jest na trzy tematyczne części i przedstawia kolejno: I poziom – najwcześniejszy etap rozwoju społeczności ludzkich (myśliwsko – zbieracki) na naszym terenie – wystawa “Życie codzienne mezolitycznych z Mszana sprzed 10 000 lat”. Wystawa w przystępny i nowatorski sposób ukazuje życie codzienne człowieka w czasach, gdy był integralną częścią środowiska przyrodniczego. Składa się ona z pełnowymiarowej rekonstrukcji obozowiska mezolitycznych myśliwych. Eksponaty na niej prezentowane stanowią wierne repliki narzędzi i przedmiotów używanych przez omawianą społeczność.

II poziom – ukazujący lokalne środowisko przyrodnicze w sposób “wyidealizowany” – to jest tak, jak wyglądałaby przyroda bez ingerencji i obecności człowieka. Ta część ekspozycji bazuje na ponad 100 okazach wypchanych ptaków, ssaków i innych zwierząt zgromadzonych przez Muzeum w Brodnicy i Brodnicki Park Krajobrazowy. Ukazuje bogactwo świata roślinnego oraz środowisk wodnych – jezior i rzeki (poprzez dwa olbrzymie akwaria). Ta część wystawy i wykorzystuje współczesne możliwości techniczno – sprzętowe np. multimedialne kioski informatyczne, czy sprzęt audio video.

Poziom III przedstawia skutki działalności człowieka – zmiany i zniszczenia środowiska naturalnego, jakie poczynił on wraz z rozwojem cywilizacyjnym, jednocześnie wskazując kierunki i możliwości naprawy lub minimalizowania szkód. Poziom ten ma uświadamiać zwiedzających o konieczności ochrony przyrody poprzez systematyczne działania, które powinien podejmować każdy z nas.

Powstała ekspozycja swym oddziaływaniem obejmuje tym samym nie tylko region brodnicki, ale i województwo kujawsko – pomorskie.

Przedsięwzięcie to jest uniwersalnym, nowatorskim i jedynym w województwie projektem mającym na celu przekazywanie kompatybilnej wiedzy przyrodniczej przy pomocy nowoczesnych technologii i skierowanym do wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, poziom wiedzy i wykształcenia. Grupami docelowymi, do których szczególnie kierowany jest przekaz wystawy są: turyści, młodzież szkolna, przyrodnicy itp.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na poniższym linku:

www.cee.brodnica.pl