“BRODNICA W RETROSPEKTYWIE” – wystawa “PODRÓŻ W CZASIE: Strasburg W. Pr. 1919 – Brodnica 2019”

“BRODNICA W RETROSPEKTYWIE” poleca się w Bramie Chełmińskiej🤗🤘🙃🍃
Zapraszamy na sentymentalną podróż po Brodnicy, uwiecznioną na fotografiach dawniej i dziś. Autorem współczesnych zdjęć Brodnicy jest STANISŁAW MEYER, zdjęcia sprzed roku 1920 wykonali: W. von Węsierski, Wilhelm Lubrecht, Johann Fentrop, Artur Schreiber, Anastazy von Kozlowski, Paul Kamstiess.

 

7 LISTOPADA, w GALERII BRAMA otwarto wystawę “PODRÓŻ W CZASIE STRASBURG W. – PR. – BRODNICA 2019”, w ramach realizowanego przez brodnickiego muzeum zadania “Brodnica w retrospektywie”, opartego na ekspozycji, przedstawiającej archiwalne i unikatowe widoki naszego miasta, sprzed stu lat oraz identyczne ujęcia wykonane w czasach obecnych. Przygotowywana w ramach zadania ekspozycja stanowi sentymentalną podróż po naszym mieście, w okresie niezwykle istotnym dla historii całego kraju, jak i naszego regionu. Okresie, w którym nie tylko kształtował się obraz ustrojowo – gospodarczy naszego państwa, ale i jego forma architektoniczno – przestrzenna. Podjęte działanie dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna, związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju, prowadzącymi do niepodległości; popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej. Projekt ma również wspierać proces budowania wspólnoty wokół wartości związanych z niepodległością; poprzez twórczy i kreatywny sposób odnosi się do miejsc, postaci i wydarzeń historycznych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Realizowane w ramach programu zadania wzmocnią poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Autorem współczesnych zdjęć Brodnicy jest STANISŁAW MEYER. Zdjęcia sprzed roku 1920 wykonali: W. von Węsierski, Wilhelm Lubrecht, Johann Fentrop, Artur Schreiber, Anastazy von Kozlowski, Paul Kamstiess.
Szczególne zaciekawienie zwiedzających wzbudziły szklane negatywy, prezentowane w wyjątkowej oprawie, które stanowią dar dla Muzeum od jednego z naszych mieszkańców. Spotkanie uzupełniła prelekcja dyrektora muzeum, Mariana Marciniaka, który na podstawie wykonanych kopii cyfrowych negatywów, opowiadał o bogactwie informacji, które przy powiększeniu obrazu udaje się odczytać z tego fantastycznego materiału źródłowego.
Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny !!!

 www.niepodlegla.gov.pl 

 

 

 

8 listopada naszą wystawę odwiedzili wyjątkowi goście – uczestnicy XI Brodnickich Nocnych Manewrów Patriotycznych. Kilkanaście grup przemierzających wyznaczone przez organizatorów trasy na swej drodze wstępowało do “Bramy Chełmińskiej”, aby odbyć niezwykłą “Podróż w czasie…”. Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy !!!

Dla wszystkich osób, które nie mogą odwiedzić nas osobiście, bądź chcą po raz kolejny udać się w niesamowitą “Podróż w czasie…” zamieszczamy poniżej fotografie wykorzystane do przygotowania wystawy.