“BRODNICA DAWNIEJ I DZIŚ” – EKSPOZYCJA NA D. RYNKU

Urząd Miejski w Brodnicy oraz Muzeum w Brodnicy
zapraszają do obejrzenia wystawy fotograficznej na Dużym Rynku w Brodnicy, przedstawiającej archiwalne i unikatowe zdjęcia naszego miasta, sprzed stu lat oraz identyczne ujęcia, wykonane współcześnie
Być może dla jednych będzie to pretekst do wspomnień dawnych lat, a dla innych będzie to ciekawa lekcja historii.
Ekspozycja zachęca do sentymentalnej podróży po naszym mieście, w okresie niezwykle istotnym zarówno dla historii całego kraju, jak i naszego regionu. Okresie, w którym nie tylko kształtował się obraz ustrojowo – gospodarczy naszego państwa, ale i jego forma architektoniczno – przestrzenna.
📷 Autorem współczesnych zdjęć Brodnicy jest STANISŁAW MEYER. Zdjęcia sprzed roku 1920 wykonali: W. von Węsierski, Wilhelm Lubrecht, Johann Fentrop, Artur Schreiber, Anastazy von Kozlowski, Paul Kamstiess.
Fot. ze strony www.brodnica.net