FERIE 2024 – “BIAŁE WAKACJE Z HISTORIĄ I PRZYRODĄ”

Od 13 LUTEGO 2024 do 23 LUTEGO 2024, Muzeum w Brodnicy zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat, do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, które odbywać się będą w piwnicach zamkowych, we wtorki, środy, czwartki i piątki, w godz. 10:00-14:00.

W ramach zajęć realizowany będzie program wychowawczo – profilaktyczny “Białe wakacje z historią i przyrodą”, którego celem jest:
👉 integracja grupy,
👉 przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas wspólnych gier i zabaw,
👉 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych uczestników zajęć,
👉 wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,
👉 zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
👉 przygotowanie dzieci do pokonywania własnych słabości,
👉 przekonanie uczestników zajęć o życiu w zgodzie z przyrodą, znajomością miejscowej historii i dbałością o swoje zdrowie,
👉 budzenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń oraz lokalnego patriotyzmu przez poznawanie miejscowej historii, legend i tradycji,
👉 rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych.
ZAPISY od 30 STYCZNIA 2024, od godz. 8:00, WYŁĄCZNIE pod tel. 56 498 47 87. NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW WCZEŚNIEJ. Jedna osoba może zapisać maksymalnie 2 uczestników. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób) decyduje kolejność zgłoszenia!
✅ PROGRAM FERII:
📌 13 LUTEGO, WTOREK
👉 Omówienie programu i zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem zasad dotyczących bezpieczeństwa.
👉 „Poznajemy siebie” – zabawy służące przełamywaniu onieśmielenia oraz integracji grupy.
👉  Warsztaty modelarskie – tworzymy odlewy z gipsu.
👉 Czym jest profilaktyka? Dlaczego jest tak istotna w życiu młodych ludzi? – pogadanka.
📌 14 LUTEGO, ŚRODA
👉 “Przyroda zimą” – zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej.
👉 Bezpieczne ferie – jak zadbać o bezpieczeństwo własne i rówieśników? Na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni zimą? Nauka udzielania pierwszej pomocy.
👉 Profilaktyka zdrowego i bezpiecznego życia bez używek – zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem materiałów kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Przedstawienie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w ramach kampanii „Stop uzależnieniom behawioralnym”.
📌 15 LUTEGO, CZWARTEK
👉 Gry i zabawy na dobry klimat w grupie.
👉 “Pecunia non olet” – historia pieniądza. Gdzie i jak powstały pierwsze pieniądze? Projektujemy własne monety i banknoty – zajęcia z archeologii.
📌 16 LUTEGO, PIĄTEK
👉 Warsztaty ze Stowarzyszeniem Sagitta:
– tworzymy “bransoletki przyjaźni”,
– gry i zabawy plebejskie.
👉 “Wszyscy jesteśmy ważni – moja droga do dobrych relacji” – zajęcia z wykorzystaniem elementów kampanii “Zachowaj trzeźwy umysł” (gra profilaktyczna).
📌 20 LUTEGO, WTOREK
👉 Wycieczka do Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu – zwiedzanie wystawy “Pasja podróżowania”, połączone z warsztatami.
📌 21 LUTEGO, ŚRODA
👉 Zabawy na dobry klimat w grupie.
👉 Zwiedzanie wystawy pająków w Centrum Edukacji Ekologicznej.
👉 “Strachy na lachy”- czego bali się nasi przodkowie? Jak “zabezpieczali się” przed złem? – pogadanka na temat wybranych elementów wierzeń w średniowieczu.
👉 “Moje małe straszydło” – zajęcia plastyczno-manualne.
📌 22 LUTEGO, ŚRODA
👉 “Hej Zapusty! A po nich…?” – omówienie dawnych tradycji i zwyczajów okresu karnawału oraz Wielkiego Postu.
👉 Konkurs na najdłuższy łańcuch z papieru.
👉 Wygrywam zdrowie!” zajęcia w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, mające na celu uświadomienie szkód i zagrożeń wynikających z picia alkoholu oraz promocję zdrowego stylu życia.
👉 “Rozruszajmy zamkowe mury!” – zabawy i konkursy.
📌 23 LUTEGO, PIĄTEK
👉 “My się zimy nie boimy” – zabawy na śniegu (w zależności od pogody).
👉 “Tajemnicza wieża” – poszukiwanie cukierków na zamkowej wieży.
👉 Biesiada rycerska.
👉 Podsumowanie zajęć.
✅ Prowadzący: Agnieszka Markowska, Filip Marciniak, Marek Bartkowski
✅ Zajęcia dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.