WAKACJE 2023 Z MUZEUM

Muzeum w Brodnicy zaprasza do udziału w bezpłatnych, wakacyjnych zajęciach edukacyjnych!
Kogo? Dzieci z brodnickich szkół, w wieku od 8 do 13 lat.
Gdzie? W piwnicach zamkowych oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej.
Kiedy? Od 11 lipca do 21 lipca (we wtorki, środy, czwartki i piątki), w godzinach od 11:00 do 15:00.

W ramach zajęć realizowany będzie program wychowawczo – profilaktyczny “Wakacje z duchami (i nie tylko…) ”, którego celem jest:
– integracja grupy,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
– przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa,
– wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,
– przygotowanie dzieci do pokonywania własnych słabości,
– rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,
– zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
– przekonanie uczestników zajęć o życiu w zgodzie z przyrodą, znajomością lokalnej historii,
– podkreślenie konieczności dbania o swoje zdrowie, poprzez unikanie zagrożeń związanych z używkami;
– wzbudzenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń oraz lokalnego patriotyzmu przez poznawanie miejscowej historii, legend i tradycji;
– ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych (przed zajęciami dzieci odkładają telefony w widoczne miejsce i poza wyjątkowymi sytuacjami nie korzystają z nich w czasie trwania zajęć)
U W A G A❗️❗️❗️ LICZBA MIEJSC OGRANICZONA❗️ ❗️ZAPISY OD 27 CZERWCA, OD GODZ. 10.00,
WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE, POD NR. 56 498 47 87
❗️
Nie rezerwujemy miejsc, nie przyjmujemy zgłoszeń wcześniej! Jedna osoba może zapisać maksymalnie 2 uczestników.
Przez termin „profilaktyka” rozumieć należy odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi danego zjawiska, w konkretnej społeczności. Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane.
Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dorastającego pokolenia. Okres adolescencji, to pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, to czas intensywnych zmian biologicznych, psychicznych i emocjonalnych, to również okres podejmowania wielu ryzykownych zachowań.
Program wakacyjnych zajęć w naszym muzeum ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie przez dzieci i młodzież z wymogami współczesnego świata.
PROGRAM “WAKACJE Z DUCHAMI (I NIE TYLKO…)”
☀️ 11 LIPCA (WTOREK):
– omówienie programu i zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem zasad dotyczących bezpieczeństwa;
– „Poznajemy siebie” – zabawy „na dobry początek”;
– “Letnie kapelusze”- wykonujemy kolorowe nakrycia głowy
– “Szach mat!” – wprowadzenie w świat szachów: poznajemy podstawowe zasady gry, figury i elementy taktyczne.
☀️ 12 LIPCA (ŚRODA):
– zabawy na dobry klimat w grupie;
– “Mały archeolog” – zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej: przybliżenie pracy archeologa; Jak wyglądało życie w epoce kamienia?- zwiedzanie wystawy “Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10. tysięcy lat”;
– “Mali ratownicy”- nauka udzielania pierwszej pomocy;
– „Bezpieczne wakacje” – jak zadbać o bezpieczeństwo własne i rówieśników, na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni latem: w lesie, nad jeziorem, na placu zabaw oraz jak ich unikać.
☀️ 13 LIPCA (CZWARTEK):
– zabawy na dobry klimat w grupie;
– Przyroda Pojezierza Brodnickiego – zajęcia teoretyczno-praktyczne w Centrum Edukacji Ekologicznej;
– wyjście do Parku Jana Pawła II
– „Wygrywam zdrowie!” – zajęcia w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, mające na celu uświadomienie szkód i zagrożeń wynikających z picia alkoholu oraz promocję zdrowego stylu życia.
☀️ 14 LIPCA (PIĄTEK):
– gry i zabawy ruchowe;
– “Średniowieczna kuchnia”- co jadali nasi przodkowie, w jaki sposób zdobywali pożywienie, jak przygotowywali posiłki? – porozmawiamy o żywności w średniowieczu i zwiedzimy wystawy w piwnicach zamkowych;
– warsztaty ze Stowarzyszeniem Sagitta (pieczenie podpłomyków, strzelanie z łuku).
☀️ 18 LIPCA (WTOREK):
– gry i zabawy na dobry klimat w grupie;
– wyjście do Bramy Chełmińskiej i zwiedzanie wystawy fotografii dzikiej przyrody;
– “Mój dom, moje podwórko, moje miasto”- wykonujemy makiety z pudełek
☀️ 19 LIPCA (ŚRODA):
– zabawy ruchowe;
– “Być jak Van Gogh” – zajęcia na temat malarstwa: zapoznanie uczestników z podstawowymi stylami w malarstwie, omówienie postaci najważniejszych malarzy na przestrzeni wieków;
-“Mój pejzaż”- miniplener malarski;
– profilaktyka zdrowego i bezpiecznego życia bez używek – zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem materiałów kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Przedstawienie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w ramach kampanii „Stop uzależnieniom behawioralnym”
☀️ 20 LIPCA (CZWARTEK):
– wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – zwiedzanie skansenu i warsztaty “Dziecko w rodzinie wiejskiej na początku XX wieku”;
☀️ 21 LIPCA (PIĄTEK):
– gry i zabawy ruchowe;
– “Zakamarki krzyżackiej wieży…” – zabawa w poszukiwanie cukierków na wieży zamkowej;
– ognisko/ biesiada rycerska;
– podsumowanie zajęć.
Prowadzący: Agnieszka Markowska, Marek Bartkowski, Filip Marciniak, Rafał Grosh ✌️😎
Zajęcia dofinansowane z Gminy Miasta Brodnica z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.