Spotkanie organizacyjne

Muzeum w Brodnicy informuje, że dnia 19.03.2019 r. o godz. 16:30 w piwnicach brodnickiego zamku, ul. Zamkowa 1 odbędzie się spotkanie organizacyjne Uczestników Projektu realizowanego przez brodnickie Muzeum pt: “Przygoda z kulturą – animowanie lokalnej społeczności w sferze działań edukacyjno – kulturalnych”.

Podczas spotkania (na którym poza Zespołem Projektowym, obecny będzie również psycholog) przedstawione zostaną m.in. cele i założenia Projektu, omówiona też będzie tematyka i charakter planowanych zajęć.

Prosimy o przybycie na spotkanie wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach “Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.